Cầu Container Lưới Grating 10 Tấn

172.000.000 

Cầu container lưới grating 10 tấn là một thiết bị hữu ích cho việc dẫn hàng lên xuống thùng container bằng xe nâng.

cau xe nang container mobile
Cầu Container Lưới Grating 10 Tấn

172.000.000